Академічна доброчесність

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. (ст. 42 Закону України про освіту від 05.09.2017).

Запорукою академічної доброчесності, ефективного навчання та успішного працевлаштування є вміння ефективно формулювати і представляти власні думки. З цією метою працівники бібліотеки СНАУ проводять лекції з інформаційної культури користувачів, дні бібліотеки на кафедрах, де надають консультації та практичні поради з академічної доброчесності та інформаційної грамотності, а саме: допомагають у виборі літератури за темою, популяризують електронні бази даних, міжнародні стилі цитування, програми перевірки на плагіат та ін.

 

Детальніше про академічну доброчесність можна почитати тут:

Закон України «Про авторське право і суміжні права». Ст. 50 «Порушення авторського права і суміжних прав» // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України.

Закон України «Про Освіту». Ст. 42 «Академічна доброчесність» // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України.

Види плагіату

Запобігання плагіату

«Академічна доброчесність» та «Академічна відповідальність» у забезпеченності якості освіти

Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : методичні рекомендації / автори-уклад. : О.Боженко, Ю. Корян, М. Федорець. Київ : УБА, 2016. 117 с.

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні / Srtengthening Academic Integrity in Ukraine Project.

Довідник з академічної доброчесності

Академічна доброчесність

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету

Сервіс перевірки на плагіат

Методичні рекомендації для закладів освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

Академічна доброчесність : інформаційний бюлетень