Корисні поради

 після публікації ЖИТТЯ СТАТТІ пРОДОВЖУється:

 

Як зареєструватися на Academia edu і додати своє дослідження

Як зареєструватися на ResearchGate та додати своє дослідження

Як зареєструватися в ORCID та редагувати свій профіль

Як зареєструватися на Zenodo і додати своє дослідження

Як зареєструватися на Mendeley і додати своє дослідження

Як додати статті до профілю на Google Scholar

 

Робота з БД Scopus:

Як зв’язати Scopus ID з ORCID ID

Як об’єднати профілі автора в Scopus

Як знайти журнал необхідного квартиля в Scopus

Як знайти журнал в базі даних Scopus

Як внести зміни до профілю автора у Scopus

Як знайти журнал Scopus з Вашої тематики (на прикладі юридичних наук)

Додати відсутній документ до Scopus

 

Робота з БД Web of Science:

Як знайти журнал в Web of Science Core Collection

Як зареєструватися в Web of Science

 

Корисна інформація:

Як зберегти web-сторінку у гарній якості

Як знайти актуальне рейтингове дослідження за своєю тематикою

Як знайти журнал у “Переліку фахових видань України”