ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

Невід’ємні права читача

від французького письменника професора філософії

Даніеля Пеннаха:

• Право не читати.

 • Право перескакувати [по книзі] .

• Право недочитувати.

 • Право перечитувати .

• Право читати що завгодно .

• Право читати де завгодно .

• Право читати вголос .

• Право мовчати про прочитане.

 • Право вільного вибору книги мають і дорослі, і діти.

Б – БАГАТОГРАННІСТЬ
І – ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІСТЬ
Б – БЕРЕЖЛИВІСТЬ
Л – ЛОГІЧНІСТЬ
І – ІННОВАЦІЙНІСТЬ
О – ОПТИМІСТИЧНІСТЬ
Т – ТОЛЕРАНТНІСТЬ
Е – ЕРУДОВАНІСТЬ
К – КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ
А – АКТУАЛЬНІСТЬ


ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ КОЛЕДЖУ СНАУ

1.          Загальні положення

 • Правила користування бібліотекою коледжу СНАУ розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 1995 року, Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти України, затвердженого Наказом Міністерства освіти України №155 від 30.04.98 р.
 • Бібліотека коледжу СНАУ є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом коледжу і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси коледжу.

           2.         Права та обов’язки читачів.

 • Право користування бібліотекою мають студенти, викладацький склад та працівники структурних підрозділів коледжу. Користувачі, з числа непрацюючих в коледжі СНАУ, обслуговуються, як правило, лише в читальній залі.
 • Запис студентів у бібліотеку проводиться за поданнями списків навчальних груп секретарем навчальної частини та співробітників за  довідкою відділу кадрів.
 • На підставі поданих документів заповнюється читацький формуляр.
 • Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом в читацькому формулярі.
 • Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу та інші документи на абонементах та в читальних залах; користуватись всіма послугами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою; брати участь в читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших заходах, що проводить бібліотека.
 • Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам. Художня література видається у кількості не більш 3 примірників на 15 днів.
 • Рідкісні та цінні видання, енциклопедії та інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях та матеріали, що надійшли по МБА, видаються лише в читальних залах.
 • Неопубліковані матеріали, література обмеженого користування видаються в установленому порядку згідно інструкціям.
 • Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів при обов’язковому пред’явленні літератури.
 • При відсутності в бібліотеці необхідних видань їх можна отримати з фондів інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА).
 • Для одержання літератури читач заповнює читацьку вимогу чи подає усний запит, розписується на книжковому формулярі за кожний одержаний примірник. Примітка: книжковий формуляр засвідчує факт та дату видачі читачу літератури.
 • Читачі зобов’язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, повертати їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек.
 • При отриманні літератури читач має ретельно переглянути її і, якщо виявить будь-які дефекти повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.
 • Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну відповідальність.
 • Читачі, що втратили книги чи інші документи з фонду бібліотеки, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється по ринкових цінах, що діють на день розрахунку. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої літератури значно нижче фактичної, вартість книг визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або по цінах, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних видань, а також за відповідними інструкціями та обліковими документами бібліотеки.
 • На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.
 • На початку календарного року читач повинен перереєструватись, пред’явити всю літературу, що значиться за ним та подовжити (при потребі) термін користування нею.
 • Про зміну місця роботи або навчання, про зміну місця проживання та прізвища читач зобов’язаний заявити в бібліотеку в 10-ти денний термін.
 • У випадку припинення користування бібліотекою, читач повинен повністю розрахуватись з бібліотекою, підписати обхідний лист .
 • За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватись бібліотекою на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

3.     Зобов’язання бібліотеки по обслуговуванню читачів.

 • Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи вищого закладу освіти.
 • Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів, забезпечує повне та оперативне задоволення запитів на наукову, навчальну, соціально-політичну, художню та іншу літературу.
 • Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури, виконує всі види бібліотечних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди тощо.
 • Організовує книжкові виставки, дні інформації, дні кафедр, а також конференції, літературно-музичні вечори, диспути та інші бібліотечні заходи.
 • Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.
 • Надає допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом надання для користування бібліотечних каталогів, картотек, науково допоміжних та рекомендаційних покажчиків, необхідної комп’ютерної техніки, а також усних консультацій і таке інше.
 • Надає читачам широку інформацію про власні інформаційні ресурси.
 • Розширює можливості інформаційного забезпечення читачів шляхом використання МБА, внутрішнього та міжбібліотечного книгообміну.
 • Проводить   серед  читачів  роботу   по   поширенню   знань   з   основ інформатики, бібліотекознавства і бібліографії, по прищепленню їм навичок роботи з книгою, культури читання тощо. Організовує з цією метою спеціальні заняття згідно з планом роботи бібліотеки, проводить індивідуальні бесіди, консультації та ін.
 • Забезпечує інформування читачів про всі види бібліотечних послуг.
 • Забезпечує високий рівень обслуговування читачів, на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.