Історія бібліотеки

Бібліотека коледжу

Сьогодні, в добу комп’ютеризації, книга все ж таки залишається неоціненним скарбом, як джерело мудрості, знань, досвіду та фундаментом освіти; а бібліотека- основа цього фундаменту.

Бібліотека коледжу СНАУ є науковим, навчальним, інформаційним та культурно-освітнім структурним підрозділом, який здійснює бібліотечний та інформаційно-бібліографічний супровід навчально-виховного процесу.

Серед багатьох важливих завдань, які стоять перед бібліотекою на сучасному етапі, одним з головних є забезпечення вільного і необмеженого доступу до інформації, задоволення інформаційно-бібліографічних потреб користувачів.

Тому однією з головних функцій бібліотеки є інформаційно-бібліографічна діяльність, зокрема, створення власних інформаційно-бібліографічних видань.

Складовою інформаційного ресурсу бібліотеки є рекомендаційні списки літератури, інформаційні вісники періодичних видань, експрес-інформація, інформаційні дайджести, календарі знаменних і пам’ятних дат.

Завдання: забезпечення навчально-виховного процесу необхідними виданнями; повноцінне задоволення інформаційних потреб викладачів та студентів; застосування сучасних інформаційних технологій; удосконалення системи організацій відкритого доступу користувачів до різноманітних джерел інформацій через використання сучасних форм і методів роботи.

Структура: абонемент, читальна зала з комп’ютерною зоною, книгосховище.

Основні функції: здійснення довідково-інформаційного і бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, інформування про нові надходження літератури, організація виставки нових надходжень та тематичних виставок до педагогічних нарад, знаменних дат , днів інформації, проведення оглядів літератури з актуальних питань.

Основні види діяльності бібліотеки

1. Формування та збереження бібліотечних фондів (вивчення складу фонду, аналіз відповідності його інформаційним потребам читачів, комплектування, інвентаризація фонду, заходи зі збереження фонду).

2. Формування довідково-бібліографічного апарату бібліотеки (формування каталогу, складання бібліографічних баз даних, організація електронних бібліографічних картотек).

3. Інформаційно-бібліографічна та довідкова робота (організація книжкових виставок, оформлення книжкових поличок до ювілейних та пам`ятних дат, складання тематичних рекомендаційних списків літератури, виконання бібліографічних тематичних довідок).

4. Обслуговування користувачів (проведення бесід, книжкових оглядів літератури, надання бібліографічних консультацій, використання мережі Інтернет).

5. Організаційна робота (щоденний статистичний облік роботи, підготовка звіту та плану роботи бібліотеки. заходи з читачам).

Основні напрямки роботи бібліотеки:

Згідно з чинною Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки,  Концепцією  державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року, Стратегією розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України», Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту» та «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Положенням про бібліотеку коледжу СНАУ та на виконання методичної проблеми року:  формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів, пріоритетними напрямками роботи бібліотеки у 2019 році є:

 • вивчення інформаційних потреб користувачів;
 • удосконалення обслуговування читачів з метою сприяння освітньому процесу та науково-пошуковій роботі;
 • організація доступу користувачів до електронних інформаційних ресурсів, таких як , електронний каталог,  віртуальне навчальне середовище, електронна бібліотека, відкриті освітні ресурси, відкриті електронні фонди бібліотек України та світу;
 • на виконання розпорядження КМУ від 23 серпня 2017р. № 574-р. «Про затвердження плану заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на період до 2020 року» провести тематичні заходи про масові акції громадського протесту в Україні, що відбувалися у листопаді 2013р. – лютому 2014р. та про їх учасників;
 • у зв’язку з тим, що  2019 рік оголошено в Україні «Роком єдності України» (до 100-річчя з дня проголошення Акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, 22 січня 1919 року) організувати і провести тематичні заходи, які висвітлюють тогочасні події та сприяють національно-патріотичному вихованню молоді;
 • на виконання Указу Президента України (№ 361/2017) «Про оголошення в Україні 2019 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!»,  організувати  і провести інформаційні і культурно-просвітницькі заходи, орієнтовані на підвищення рівня правової культури та правової свідомості користувачів;
 • у зв’язку з оголошенням 2018 – 2027р.  «Десятиріччям української мови» запровадити пропагування кращих творів як класичних, так і сучасних українських письменників, організувати перегляди навчальної та довідкової літератури з української мови.
 • згідно з «Стратегією національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» продовжити проведення заходів, які сприяють вихованню у молоді духовності,

моральності, шанобливого ставлення до національних надбань українського народу, поширення інформації про досягнення наших співвітчизників та їх внесок у скарбницю світової цивілізації, зокрема у сферах освіти, науки, культури, мистецтва, спорту;

 • сприяння моральному, естетичному вихованню особистості, розвитку її творчого потенціалу, формуванню стійкого інтересу до читання шляхом проведення культурно-просвітницьких заходів;
 • популяризування найкращих творів лауреатів міжнародних, Шевченківської та інших літературних премій;
 • надання консультацій викладачам щодо упровадження нових національних стандартів України з інформаційної, бібліотечної та видавничої справи, оформлення списків бібліографічних посилань до наукових публікацій, дисертацій згідно  з ДСТУ 8302:2015;
 • поповнення фонду  та його збереження у належному стані для теперішніх і майбутніх користувачів;
 • робота з обдарованими студентами: проведення творчих конкурсів;
 • удосконалення комунікаційних каналів бібліотеки в Інтернеті – «Фейсбук», «Інстаграм»: пошуки нових шляхів представлення інформації і спілкування з читачами;
 • застосування  нових форматів представлення бібліотечного досвіду щодо використання онлайн-сервісів, таких як, навчальне відео, бібліотечне відео;
 • формування інформаційної культури користувачів шляхом проведення бесід, тренінгів з медіаграмотності і медіаосвіти;
 • проведення занять з основ наукової обробки різноманітних джерел інформації;
 • продовження роботи з пересистематизації документного фонду бібліотеки згідно з бібліотечною класифікацією УДК;
 • організація доступу користувачів до електронних інформаційних ресурсів, таких як: електронний каталог,  віртуальне навчальне середовище, електронна бібліотека, відкриті освітні ресурси, відкриті електронні фонди бібліотек України та світу;
 • поточне редагування всіх баз даних електронного каталогу бібліотеки, забезпечення виконання інформаційних запитів читачів через АІБС «Ірбіс», у т.ч. пошук джерел для написання курсових робіт, рефератів тощо;
 • участь у корпоративному бібліотечному  співтоваристві;
 • збереження фонду цінних і рідкісних видань бібліотеки;
 • виконання завдань щодо створення у бібліотеці інформаційно-освітнього та культурно-просвітницького центрів  коледжу, території спілкування і комфортного середовища для самостійної роботи користувачів.

Статистичні показники  роботи :

     У 2019  році бібліотека коледжу  планує досягти таких показників :

Користувачів :

– за єдиним реєстраційним квитком   –   760

– фактично обслужених                       –   2048

Відвідування                                        –  82010

Книговидачі                                  –  114016

Середньостатистичні показники:

–    Читаності  – 55.7

–    Книгозабезпеченості – 71.7

В т.ч. навчальної літератури –  51.4

–    Обертаності –2.1

–    Відвідуваність – 107.9

У бібліотеці коледжу користувач має право:

*користуватися друкованими документами з фондів читального залу;

*користуватися каталогами і картотекою;

*одержувати консультації фахівців;

*одержувати бібліотечно – бібліографічні довідки;

*користуватися послугами Інтернет;

*знайомитися з новими надходженнями у бібліотеку;

*знайомитися з періодичними виданнями.